صفحه اصلی > منوی پایین > کارگاه های آموزشی > کارگاه های آموزشی سال 1400 

برنامه کارگاه های آموزشی آنلاین سال 1400

 

 

عنوان دوره آموزشي

مدرس

تاریخ 

ساعت

محتوا

1

اخلاق  در پژوهش                                                             

            آقای سرنی زاده                

                 1400/03/26                    

4

 مستندات 

2

آشنایی با سامانه منبع یاب

خانم دانشور

1400/04/02

4

  مستندات 

3

آشنایی با سامانه نوپا

خانم دانشور

1400/04/16

4

 مستندات 

4

گزارش نویسی

خانم قاسمی

1400/05/06

6

 مستندات 

5

شاخص های علم سنجی

خانم لطیفی

1400/05/20

6

 مستندات 

6 ارزیابی و تحلیل وبسایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سایت  های تابعه       آقای ثوابی  1400/05/31                4                           مستندات           

7

روش های جستجو در پایگاه Science direct

خانم خواجه

1400/06/03

   4   

مستندات 

8

نرم افزار مدیریت Mendely

خانم لطیفی

1400/06/17

6

مستندات 

9

روش های جستجو در پایگاه Pubmed

خانم دانشور

1400/06/24

6

مستندات 

 10  روش های جستجو در پایگاه  Uptodate    خانم دانشور 1400/07/06 4  

11

روش های جستجو در پایگاه web of science

خانم خواجه

1400/07/21

6

 

12

روش های جستجو در پایگاه scopus

خانم دانشور

1400/07/28

4

 

13

نرم افزار مدیریت  End note

خانم لطیفی

1400/08/12

4

 

14

آشنایی با موتور جستجوی google scholar

خانم خواجه

1400/08/26

4

 

15

روش تحقیق پیشرفته

دکتر مدنی

1400/09/10

4

 

16

سرقت علمی

خانم لطیفی

1400/09/24

4

 

17

فرآیند نویسی

خانم قاسمی

1400/10/08

4

 

18

کتابدار بالینی

خانم دانشور

1400/10/22

8

 

19

پروپوزال نویسی

دکتر داوری

1400/11/06

4

 

20

نحوه انتخاب مجلات معتبر

خانم لطیفی

1400/11/20

4

 

21

مقاله نویسی

دکتر داوری

1400/11/27

4