کارگاه‌های آموزشی تابستان 1399

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

آموزش نحوه اصلاح پروفایل Scopus

99/04/15

دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

آشنایی با اصول نحوه اصلاح پروفایل  Scopus

فایل

2

آموزش نحوه اصلاح پروفایل ORCID

99/04/23 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

 

آشنایی با  نحوه اصلاح و تکمیل پروفایل ORCID

فایل

3

آموزش نحوه اصلاح پروفایل Google Scholar

99/04/011 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

آشنایی با  نحوه اصلاح و تکمیل پروفایل Google Scholar

 

فایل

4

آموزش نحوه اصلاح پروفایل Publons

99/04/30 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

آشنایی با  نحوه اصلاح و تکمیل پروفایل Publons

فایل

5

آشنایی با راهکارهای ارتقا رتبه وبومتریکس
99/05/26 دکتر معصومه لطیفی معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مراکز بهداشتی

اهمیت رتبه بندی، معرفی شاخصها، چالشها و راهکارها ارتقا رتبه

فایل


 

 

 

 

 

 


 

کارگاه‌های آموزشی بهار 1399

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

Endnote

99/02/22

دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

آشنایی با اصول و روش های تحقیق

فایل

2

استانداردهای SEO و شاخص های وبومتریکس

99/03/20 دکتر معصومه لطیفی

رابطین سایت های دانشگاه

راهکارهای افزایش رتبه وبومتریکس دانشگاه

فایل

3

اخلاق در نشر
99/03/07 دکتر معصومه لطیفی  کارشناسان مجلات دانشگاه

آشنائی با استاندارد Cope، ASPA، شیوه نامه داوری، سرقت ادبی و نرم افزارهای آن و ...

فایل

4

راهنمای نمایه سازی مجلات در  DOAJ و Scopus
99/02/17 دکتر معصومه لطیفی مدیر مسئول، سردبیر و کارشناسان مجلات دانشگاه
آشنایی با الزامات نمایه سازی مجلات در پایگاه های DOAJ و Scopus

فایل

5

آشنایی با آیین نامه کشوری پایان نامه های محصول محور
99/03/21 آقای سید شمس الدین زرین کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان

آشنایی با زیر ساخت های تبادل دانش و فناوری و ...

فایل

 


 

 

 

 

 

 


 

کارگاه‌های آموزشی زمستان 1398

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

Plagiarism

98/10/18

دکتر معصومه لطیفی

کارشناسان پژوهشی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، کتابداران

آشنایی با اصول و روش های تحقیق

فایل

2

آشنایی با پایگاه ResearchGate

98/10/25 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی

آشنایی با پایگاه ResearchGate

فایل

3

Webometrics
98/10/30 دکتر معصومه لطیفی معاونین پژوهشی و آموزشی دانشکده ها و کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه و روسای مراکز تحقیقاتی

آشنائی با شاخص ها و راهکارهای ارتقا Webometrics

فایل

4

استخراج مقاله از پایان نامه و رساله 98/11/14 دکتر معصومه لطیفی کارشناسان پژوهشی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، کتابداران
آشنایی با چارچوب مقاله نویسی، نکات مورد نظر در تبدیل رساله به مقاله و ...

فایل

5

انتخاب مجله و ارسال مقاله 98/11/21 دکتر معصومه لطیفی کارشناسان پژوهشی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، کتابداران معرفی معیارهای انتخاب مجله مناسب، آشنایی با پایگاه های انتخاب مجله و ...

فایل

 


 

 

 

 

 

 


 

کارگاه‌های آموزشی پاییز 1398

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

روش تحقیق

98/07/11

دکتر معصومه لطیفی

دستیاران

آشنایی با اصول و روش های تحقیق

فایل

2

آشنایی با پایگاه ResearchGate

98/07/28 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

آشنایی با پایگاه ResearchGate

فایل

3

پروپوزال نویسی
98/08/02 دکتر معصومه لطیفی دستیاران

آشنائی با مبانی و اصول اوليه پروپوزال نویسی

فایل

4

شاخص های علم سنجی
98/09/13 دکتر معصومه لطیفی کارشناسان پژوهشی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، کتابداران
آشنایی با شاخص های علم سنجی در پایگاه های استنادی

فایل

5

طراحی و آماده سازی پوستر کنفرانس، همایش و ... 98/09/27 دکتر معصومه لطیفی کارشناسان پژوهشی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، کتابداران آموزش طراحی و آماده سازی پوستر جهت کنفرانس، همایش و ...

فایل

 


 

 

 

 

 

 


 

کارگاه‌های آموزشی تابستان 1398

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

Endnote

98/05/14

دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی

نرم افزار Endnote

فایل

2

آشنایی با پایگاه ResearchGate

98/05/15 دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

آشنایی با پایگاه ResearchGate

فایل

3

آشنایی با پایگاه Clinical Key 98/06/26 دکتر معصومه لطیفی اعضای هیات علمی آشنایی با پایگاه Clinical Key

فایل

4

آشنایی با پایگاه Uo to Date 98/06/26 دکتر معصومه لطیفی اعضای هیات علمی آشنایی با پایگاه Uo to Date

فایل

5

آشنایی با پایگاه Ovid 98/06/27 دکتر معصومه لطیفی اعضای هیات علمی آشنایی با پایگاه Ovid

فایل

 


 

 

 

 

 

 


 

کارگاه‌های آموزشی بهار 1398

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

جستجوی  مقدماتی در پایگاه های اطلاعاتی

98/01/27

دکتر پیام کبیری

اعضای هیات علمی

آشنایی با روش‌های ساده و مقدماتی جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی

فایل

2

جستجوی پیشرفته  در پایگاه های اطلاعاتی

98/01/28

دکتر پیام کبیری


اعضای هیات علمی


آشنایی با روش‌های پیشرفته جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی

فایل

3


وبومتریکس و شاخص‌های رتبه‌بندی

98/02/18

دکتر معصومه لطیفی

کارشناسان مراکز تحقیقاتی

آشنایی با وبومتریکس، شاخص‌ها و راهکارهای ارتقا رتبه دانشگاه

فایل

4

ResearchGate

97/02/28

دکتر معصومه لطیفی

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری- مامایی و دانشکده پیراپزشکی

آشنایی با پایگاه ResearchGate

فایل

5

Clinical Librarian training Course

97/03/28

دکتر معصومه لطیفی

کتابداران

آشنایی با کتابدار بالینی، اهداف، وظایف، قوانین و ...

فایل

 


 

 

 

 

 

 

 

کارگاه‌های آموزشی زمستان 1397

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Ovid

97/12/14

دکتر معصومه لطیفی

کتابداران، دانشجویان

راهنمای جستجوی ساده و پیشرفته، انتخاب مجله، انتخاب فیلم، انتخاب کتاب، شیوه ثبت نام و ...

فایل

2

سرقت ادبی

97/10/05

دکتر معصومه لطیفی

دانشجویان، کارشناسان مجلات

آشنایی با پایگاه ها ی سرقت ادبی، انواع سرقت و ...

فایل

3

کارآزمایی بالینی

97/11/27

دکتر معصومه لطیفی

دانشجویان

روش تحقیق، تعیین نمونه آماری، آنالیز داده‌ها و ...

فایل

4

منابع الکترونیکی و شیوه های جستجو

97/12/6

دکتر معصومه لطیفی

کتابداران، دانشجویان

آشنایی و جستجو در پایگله‌های اطلاعاتی، انتخاب منابع و ...

فایل

5

نمایه اینترنتی کتابداران LII

97/07/07

دکتر معصومه لطیفی

کتابداران

آشنایی باشیوه های نمایه سازی در محیط وب

فایل
 

کارگاه‌های آموزشی پاییز 1397

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

 

1

نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های علمی معتبر

97/08/02

دکتر معصومه لطیفی

کتابداران، کارشناسان مجلات، کارشناسان پژوهشی

نمایه‌سازی و مزایا، انواع نمایه‌سازی، استاندارهای نمایه‌سازی،شرایط و الزامات مجلات، ...

فایل

2

آشنایی با انواع مقالات و مجلات معتبر

97/08/06

دکتر معصومه لطیفی

دانشجویان

انواع مقالات، شیوه تشخیص مجله معتبر و نامعتبر، اعتبار سنجی مجلات، ...

فایل

3

انتخاب مجله و ارسال مقاله

97/09/13

دکتر معصومه لطیفی

دانشجویان، اعضای هیات علمی

معیارهای انتخاب مجله، شیوه ویرایش نهایی مقاله، الزامات اولیه، ...

فایل

4

سامانه منبع‌یاب

97/09/20

دکتر نادر عالیشان

رزیدنت کودکان

آشنایی با سامانه منبع‌یاب

فایل

5

Endnote

97/07/07

دکتر معصومه لطیفی

دانشجویان، اعضای هیات علمی

نرم افزار Endnote

فایل

6

Clinical Key

97/07/25

دکتر نادر عالیشان

دانشجویان، اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاهClinical Key

فایل