نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus 2017

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های پزشکی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتیScopus 2017

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتیScopus 2017

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در  ماه January  سال 2017 میلادی در نظام رتبه‌بندیESI-‌Essential Science  Indicators

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس شاخص H-Index در هفته دوم April سال 2016

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI May 2016

نتایج رتبه‌‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس شاخص H-Index  April  2016

نتایج رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا January  2015

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators September  2015 

نتایج رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط January  2015

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا January 2015  

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators 2014  May